Laboratoriet

Eurofins Arbetshygien har ett laboratorium som framförallt utför analyser inom arbetsmiljön, såsom:

  • Dammanalyser – gravimetrisk bestämning av totaldamm, respirabelt damm samt inhalerbart damm
  • Kvartsanalyser
  • Asbestidentifieringar i materialprover
  • Fiberräkning

Vi tillhandahåller därtill nödvändigt provtagningsmaterial och kan erbjuda uthyrning av kompletta mätutrustningar. Vi kan dessutom hjälpa till att utföra mätningar av fibrer, damm, kvarts, lösningsmedel etc.

Beställningsblanketter

Analysbeställning >

Materialprover (asbest) >

Viktbestämningar

Viktbestämningar av dammhalter på filter i kassetter eller i IOM-provtagare. d.v.s. bestämningar av

  • Totaldamm
  • Respirabelt damm
  • Inhalerbart damm

Kvartsanalys

Bestämning av kvarts i luftprover med FTIR-teknik

Asbestidentifiering

Identifiering av asbestfibrer i materialprover med stereo- och polarisationsmikroskop med faskontrast. Vid rivningsarbeten inom byggbranschen kan man behöva snabba svar. Vi kan erbjuda svar samma dag som provet kommer till oss.

Läs mer om Asbest!
Provtagningsinstruktion

Fiberräkning

Beräkning av antal fibrer i luft. Det kan vara asbestfibrer eller syntetisk oorganiska fibrer. Analysen sker med hjälp av faskontrastmikroskop. Vi kan erbjuda svar samma dag som provet kommer till oss.

Vi står gärna till Ert förfogande med andra analyser, där vissa förmedlas vidare.

Priser

För priser, se prislistan.

Kontakt

Maila info.arbetshygien@etn.eurofins.com eller ring 0150-142 30

Anna Garmland
anna.garmland@etn.eurofins.com