Mätningar

Arbetsmiljömätningar

Svensk Arbetshygien utför kompletta mätningar och luftmätningar såsom;

 • Totaldamm och respirabelt damm
 • Fibrer
 • Lösningsmedel
 • Isocyanater
 • Buller och akustik
 • Vibrationer
 • Belysning
 • Ventilation och klimat
 • El och magnetfält
 • Sjuka hus

Arbetsmiljömätningar

Kompletta mätningar och emissionsmätningar offereras och utföres;

 • Externbuller
 • Luftljudsisolering

Kontaktperson:

Patrik Andersson
0150-148 20
070-830 33 17
patrik@svenskarbetshygien.se