Integritetspolicy – Svensk Arbetshygien AB

1. Insamling av information
Vi tar emot och sparar information, såsom Era kontaktuppgifter.

2. Användning av information
Den information vi samlar in från Er kan användas för att:
• Tillhandahålla anpassad reklam
• Förbättra vår hemsida
• Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
• Kontakta Er via e-post, telefon mm
• Administrera en tjänst
3. Säkerhet
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på Svensk Arbetshygien AB. Er personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan Ert samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en
beställning.

4. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar
information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som
hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter
godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra
eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som
medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra
användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för
marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Informationsskydd
De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information
lagras i en säker miljö.

6. Avsluta prenumeration
Vi använder Era kontaktuppgifter för att skicka information och uppdateringar som
angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om Ni
inte längre vill ta emot sådana meddelanden meddelar Ni oss detta.

7. Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner Ni vår integritetspolicy.

Katrineholm 2018-05-25