Mätningar

Arbetsmiljömätningar

Eurofins Arbetshygien utför kompletta mätningar och luftmätningar såsom;

 • Damm – inhalerbart, totaldamm eller respirabelt damm
 • Kvarts
 • Asbest- och syntetiska oorganiska fibrer
 • Metaller
 • Lösningsmedel
 • Isocyanater
 • Sporer och mögel
 • Buller och akustik
 • Sjuka hus m.m.

Arbetsmiljömätningar

Kompletta mätningar och emissionsmätningar offereras och utföres;

 • Externbuller
 • Luftljudsisolering

Kontaktperson:

Patrik Andersson
0150-148 20
070-830 33 17
patrik.andersson@etn.eurofins.com