Teknisk konsultation

Svensk Arbetshygien utför tjänster och konsultationer inom området Teknisk Företagshälsovård.

Exempel på tjänster

  • Skräddarsydda skyddsblad vid kemikaliehantering
  • Upprätta och översätta säkerhetsdatablad
  • Granskningsutlåtande eller jämförelse av kemikalier innan köp

Kontaktperson:

Patrik Andersson
Tel. 0150-148 20
Mobil. 070-830 33 17
patrik@svenskarbetshygien.se