Laboratoriet

Svensk Arbetshygien har ett laboratorium som framförallt utför analyser inom arbetsmiljön, såsom:

  • Dammanalyser – gravimetrisk bestämning av totaldamm, respirabelt damm samt inhalerbart damm
  • Kvartsanalyser
  • Asbestidentifieringar i materialprover
  • Fiberräkning

Vi tillhandahåller därtill nödvändigt provtagningsmaterial och kan erbjuda uthyrning av kompletta mätutrustningar. Vi kan dessutom hjälpa till att utföra mätningar av fibrer, damm, kvarts, lösningsmedel etc.

Beställningsblanketter

Analysbeställning >

Materialprover (asbest) >

Viktbestämningar

[/title]Viktbestämningar av dammhalter på filter i kassetter eller i IOM-provtagare. d.v.s. bestämningar av

  • Totaldamm
  • Respirabelt damm
  • Inhalerbart damm

Kvartsanalys

Bestämning av kvarts med hjälp av FTIR-teknik

Asbestidentifiering

Bestämning av asbestfibrer i materialprover med hjälp av fas- och polarisationsmikroskop. Vid rivningsarbeten inom byggbranschen kan man behöva snabba svar. Vi kan erbjuda svar samma dag som provet kommer till oss.

Läs mer om Asbest!
Provtagningsinstruktion

Fiberräkning

Beräkning av antal fibrer i luft. Det kan vara asbestfibrer eller syntetisk oorganiska fibrer. Analysen sker med hjälp av faskontrastmikroskop. Vi kan erbjuda svar samma dag som provet kommer till oss.

Vi står gärna till Ert förfogande med andra analyser, där vissa förmedlas vidare.

Priser

För priser, se prislistan.[/fusion_text]

Kontaktpersoner

Anna Garmland
0150-142 31
anna@svenskarbetshygien.se

Ann-Louise Ohlsson
0150-148 21
alo@svenskarbetshygien.se