Teknisk konsultation

Eurofins Arbetshygien utför tjänster och konsultationer inom området Teknisk Företagshälsovård.

Exempel på tjänster

  • Skräddarsydda skyddsblad vid kemikaliehantering
  • Upprätta och översätta säkerhetsdatablad
  • Granskningsutlåtande eller jämförelse av kemikalier innan köp