Kemikaliehanteringssystem

Det kompletta systemet

Svensk Arbetshygien administrerar kemikalieregister för kunders räkning. Registret täcker bestämmelserna både i Arbetsmiljölagen och i Miljöbalken.

Registret innehåller bl.a:

  • Aktuella säkerhetsdatablad som vi tar hem från leverantör
  • Egna skyddsblad (som ryms på en A4-sida) efter granskande av säkerhetsdatabladen.
  • Etikettfunktion – möjlighet att skriva ut egna ompackningsetiketter.
  • ”Miljölista” – med miljöfarliga ämnen, ämnen som faller under den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA’s Kandidatförteckning samt Bilaga XIV och Bilaga XVII, Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas, Prioriteringsguiden PRIO-U utfasningsämnen och PRIO-R riskminskningsämnen, EU’s Vattendirektivet samt Arbetsmiljöverkets Grupp A och B.
Läs mer

Övriga tjänster

Vi utför riskbedömning av Era kemiska produkter enligt gällande lagstiftning. Mer information om riskbedömning.

Vid arbete med Miljöbalkens ”substitutionsprincip”, att ersätta farliga kemikalier mot bättre, kan Svensk Arbetshygien bedöma hanteringen av kemikalier, såväl med avseende på arbetsmiljön som yttre miljö. Vi kan granska enskilda produkter eller jämföra flera. Tjänsten kallas granskningsutlåtande i kemikalieregistret.

Svensk Arbetshygien upprättar säkerhetsdatablad för tillverkare och importörer av kemiska produkter. Vi översätter även säkerhetsdatablad från engelska till svenska eller tvärtom.