Utbildning

Eurofins Arbetshygien deltar i och arrangerar utbildning inom området ”Arbetsmiljö”, t.ex. Utbildning i ”Allergiframkallande kemiska produkter och härdplaster” och ”Kemiska Hälsorisker”. Utbildningarna kan lätt anpassas till företagens önskemål.

Utbildningsmaterial

Vi tillhandahåller utbildningsmaterial i ”Att arbeta med allergiframkallande ämnen och härdplaster” – med PowerPoint-presentation för handledare – finns framtaget för de som skall hålla egna kurser inom området.

 • Utbildningshäften – Att arbeta med allergiframkallande kemiska produkter och härdplaster
 • PowerPoint-presentation för utbildare

För priser se prislistan

Våra utbildningar

Utbildning i ”Att arbeta med allergiframkallande ämnen och härdplaster”

Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker” ställs särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer.

Det krävs utbildning för dem som leder eller utför arbete som innebär exponering för:

 1. farliga kemiska produkter som klassificeras som H317 eller H334 på grund av sitt innehåll av
  • akrylater
  • epoxiplastkomponenter
  • formaldehydhartser
  • organiska syraanhydrider
 2. farliga kemiska produkter som klassificeras som H317 eller H334 på grund av sitt innehåll av diisocyanater och som inte omfattas av utbildningskraven i post 74 bilaga XVII till Reach-förordningen,
 3. kemiska produkter som innehåller
  • etyl-2-cyanoakrylat, eller
  • metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka
 4. isocyanater som frisätts vid termisk nedbrytning, eller
 5. formaldehyd som frisätts under processer.

Utbildning ska kunna styrkas med ett högst 5 år gammalt utbildningsintyg. Utbildningskraven för vissa diisocyanater börjar gälla den 24 augusti 2023.

Eurofins Arbetshygien håller 3 timmars utbildningar i detta, antingen hos företag eller arrangerar själva.

Kemiska hälsorisker

Vilka risker finns det vid hantering av kemikalier? Vad bör man tänka på? Hur ska man skydda sig? Utbildningen kan med fördel anpassas till företagets önskemål.

 • Lagstiftning – vad är det för lagkrav som gäller. Märkning och klassificering av kemikalier
 • Risker med kemikalier – kemiska hälsorisker
 • Tekniskt och personligt skydd

Eurofins Arbetshygien håller i utbildning i Kemiska hälsorisker antingen hos företag eller arrangerar själva.

 • Lagstiftning – vad är det som gäller, märkning och klassning av kemikalier
 • Risker med kemikalier – kemiska hälsorisker
 • Tekniskt och personligt skydd

Är Ni intresserad av någon utbildning, hör av Er till någon av kontaktpersonerna nedan.

Kontaktpersoner:

Anna Garmland
Tel. 0150-142 31
anna.garmland@etn.eurofins.com

Patrik Andersson
Tel. 0150-148 20
Mobil. 070-830 33 17
patrik.andersson@etn.eurofins.com