Mätutrustning

Arbetsmiljömätningar

Eurofins Arbetshygien hyr ut mätutrustning för kompletta mätningar och luftmätningar

 • Damm – inhaerbart, totaldamm och respirabelt damm
 • Kvartsdamm
 • Fibrer
 • Lösningsmedel
 • Buller m.m.

Beställningsblankett – Analysbeställning

Kontaktperson:

Patrik Andersson
0150-148 20
070-830 33 17
patrik.andersson@etn.eurofins.com

Utrustning för uthyrning

Vi har följande för uthyrning och kan även erbjuda övrigt provtagningsmaterial, såsom kolrör, diffusionsprovtagare etc.

Pumpar

 • SKC AirChek 2000
 • SKC AirChek 3000 (ATEX-klassade)
 • SKC AirChek 5000
 • SKC AirChek Touch
 • Pocket-pumpar

Bullerdosimetrar

 • Larson & Davis

Rotameter

 • Lågflöde
 • Högflöde

Föravskiljare

 • Casella
 • SKC

Provtagningsmaterial

 • Totaldammkassett (25 & 37 mm-filter)
 • Kassett till SKC-föravskiljare (25 & 37 mm-filter)
 • Kassett till Casella Föravskiljare (25 & 37 mm-filter)
 • IOM-provtagare för inhalerbart damm

Ring oss gärna för ytterligare information!