Utbildning

Svensk Arbetshygien deltar i och arrangerar utbildning inom området ”Arbetsmiljö”, t.ex. Arbetsmiljömätningar, Byggdamm, Härdplaster och Kemiska Hälsorisker. Utbildningarna kan lätt anpassas till företagens önskemål.

Utbildningsmaterial

Vi tillhandahåller utbildningsmaterial i ”Att arbeta med allergiframkallande ämnen och härdplaster” – med PowerPoint-presentation för handledare – finns framtaget för de som skall hålla egna kurser inom området.

 • Utbildningshäften – Härdplaster
 • Bildspel

För priser se prislistan

Våra utbildningar

Utbildning i ”Att arbeta med allergiframkallande ämnen och härdplaster”

Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43 ”Kemiska arbetsmiljörisker” ställs särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer.

Det finns krav på utbildning för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som kan innebära exponering av:

 • diisocyanater
 • epoxiplastkomponenter
 • organiska syraanhydrider
 • formaldehydhartser
 • metakrylater märkta med H317 eller H334 (allergiframkallande)
 • akrylater märkta med H317 och H334 (allergiframkallande)

Utbildnings krävs även för arbete med etyl-2-cyanoakrylater och metyl-2-cyanoakrylater om arbete pågår mer än 30 minuter per vecka.

Utbildning ska kunna styrkas med ett högst 5 år gammalt utbildningsintyg.

Svensk Arbetshygien AB håller halvdagsutbildningar i detta, antingen hos företag eller arrangerar själva.

Kemiska hälsorisker

Vilka risker finns det vid hantering av kemikalier? Vad bör man tänka på? Hur ska man skydda sig? Utbildningen kan anpassas till företagets önskemål. Förslagsvis en halvdagsutbildning.

Svensk Arbetshygien AB håller i utbildning i Kemiska hälsorisker antingen hos företag eller arrangerar själva.

 • Lagstiftning – vad är det som gäller, märkning och klassning av kemikalier
 • Risker med kemikalier – kemiska hälsorisker
 • Tekniskt och personligt skydd

Byggdamm

Kortare utbildning för byggarbetare i risker med byggdamm.

Arbetsmiljömätningar

Utbildning för arbetsmiljöingenjörer, skydds- och mättekniker eller motsvarande i mätningar av damm, lösningsmedel och gaser. Ca en veckas utbildning, både teoretisk och praktisk. Arbetsmiljömätningar sker praktiskt, där även skrivning av mätrapport ingår.

Utbildning – Kemiska Arbetsmiljömätningar

En 4-dagars praktisk och teoretisk mätkurs. Utbildningen vänder sig till Er som behöver eller vill lära Er mer om kemiska arbetsmiljömätningar såsom damm, kvarts, fibrer och lösningsmedel.

Plats: oftast i Katrineholm

Målsättningen med kursen är att deltagarna efter kursen skall kunna utföra och planera en mätning och skriva en mätrapport enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Är Ni intresserade hör av Er till Patrik Andersson; patrik@svenskarbetshygien.se, 0150-148 20.

Är Ni intresserad av någon utbildning, hör av Er till någon av kontaktpersonerna nedan.

Kontaktperson:

Anna Garmland
Tel. 0150-142 31
Mobil. 070-875 82 34
anna@svenskarbetshygien.se

Patrik Andersson
Tel. 0150-148 20
Mobil. 070-830 33 17
patrik@svenskarbetshygien.se