Eurofins Arbetshygien kommer att justera vissa priser på analyser, tjänsteutbud och utbildningar, fr.o.m. 2023-11-01. Prisjusteringen gäller Eurofins Arbetshygiens produkt- och tjänsteutbud.