Ny ändringsföreskrift AFS 2020:7 (till AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker” börjar gälla.

Ändringen innebär att även hudexponering för mineraloljor som tidigare använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor faller under särskilda krav för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter, 38 §.

Detta innebär att om det finns stor risk för hudexponering av sådana mineraloljor gäller kraven. Kraven innebär särskild tydlighet i riskbedömningen, register över arbetstagare som kan utsättas för hudexponeringen, samt att skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner ska finnas.