Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för dessa ämnen i sitt arbete. För att skydda arbetstagarna har EU beslutat att öka kraven för utbildning för vissa diisocyanater. Kraven finns i Reach-förordningen som en begränsning i post 74 bilaga XVII och börjar gälla 24 augusti 2023. Kraven finns för vissa specifika diisocyanater > 0,1 viktprocent. För de flesta kemikalier som innehåller isocyanater kommer kraven för utbildning fortsätta att gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker”, men det är bra att se över vilka kemikalier man har som innehåller diisocyanater och se om man faller under de nya kraven.