Svensk Arbetshygien AB har den 16 september 2022 förvärvats av Eurofins Pegasuslab AB. Vi kommer att fortsätta bedriva vår verksamhet som tidigare i samma team i Katrineholm, men med Eurofins som ägare och blir därmed ytterligare ett tillskott till Eurofins gruppen.

Svensk Arbetshygien AB kommer fortsätta att bedrivas under det egna varumärket en bit in på 2023 för att sedan ingå i Eurofins Pegasuslab AB med en fortsatt tydlig specialisering som tidigare.

För Eurofins Pegasuslab kommer Svensk Arbetshygien bli ett mycket bra inslag i vår totala affär då vi breddar vår verksamhet med en specialkompetens. Vi har idag gemensamma kunder och har samma syn på hur man ger dem mervärden, säger Johan Leveau, VD för Eurofins Pegasuslab.