Kemikalieregister

Inventerar

Vid upprättande av kemikalieregister krävs att en noggrann inventering av befintliga produkter utförs. I samband med inventering utförd av Eurofins Arbetshygien, sker bl.a. utgallring av förbjudna och felmärkta produkter.

Upprättar / Uppdaterar

Därefter upprättas ett kemikalieregister för kunden i databaser hos Eurofins Arbetshygien. Registret presenteras sedan till kund via Internet.

Registret innehåller bl.a:

 • Huvudlista företagets alla kemikalier. Samtliga listor skräddarsys för resp. kund med de rubriker som varje kund vill ha med.
 • Avdelningslistor samtliga kemikalier uppdelat per avdelning.
 • Miljölista påvisar vilka ämnen i företagets produkter som finns med på den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA’s Kandidatförteckning samt Bilaga XIV och Bilaga XVII, Kemikalieinspektionens Prioriteringsguiden PRIO-U utfasningsämnen och PRIO-R riskminskningsämnen, EU’s Vattendirektivet, Arbetsmiljöverkets Grupp A och B samt Hygieniska gränsvärden.
 • Brandlista samtliga produkter på företaget som är brandklassade eller explosiva.
 • Samtliga listor skräddarsys till varje företag efter att vi kommit överens med företaget om vilka rubriker som ska finnas med på respektive lista.
 • Säkerhetsdatablad aktuella säkerhetsdatablad som hämtas hem från leverantörerna av Svensk Arbetshygien AB.
 • Skyddsblad framställda av Eurofins Arbetshygien för de produkter som klassas med hälsofaror och/eller fysikaliska faror. Skyddsbladen ryms på en A4-sida.
 • Säkerhetsdatabladen och skyddsbladen ligger direkt länkade från kemikalielistorna.
 • Etiketter färdiga etiketter för intern ompackning av kemikalier.
 • Sökfunktion av innehållsämnen.
 • Filtreringsmöjligheter av listor.
 • Riskbedömning enligt AFS ”Kemiska arbetsmiljörisker” är nästa steg. Detta är en tilläggstjänst. Riskbedömningen placeras under knappen riskbedömning och uppdateras löpande efter förändringar i kemikalieregistret. Tjänsten börjar med en total genomgång av företaget på plats.
 • Information om nya lagar och förordningar från myndigheter och andra. (Detta finns på en hemsida på Internet, åtkomst sker via länk från kemikalieregistret).

Beställning av demo på Internet

Kontakta oss på  kemreg.arbetshygien@etn.eurofins.com för att få en demonstration av kemikalieregistret!

Kontaktperson:

Patrik Andersson
0150-148 20
070-830 33 17
patrik.andersson@etn.eurofins.com