Behöver Ni eller eran personal utbildning i ”Allergiframkallande ämnen och s.k. härdplaster”, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker”?

Leder man arbete eller sysselsätts i arbete med diisocyanater, epoxiplast, organiska syraanhydrider, formaldehydhartser, metakrylater eller akrylater, som är klassificerade som allergiframkallande, finns det krav på utbildning. Utbildningen ska kunna styrkas genom ett högst 5 år gammalt intyg, d.v.s. att en ny utbildning behövs efter 5 år.

Vi erbjuder utbildning enligt lagstiftningen, både på distans eller att vi kommer ut till företaget.